foto2.png  Банківські реквізити:

  Одержувач:
  Асоціація Анестезіологів Львівщини

  Індентифікаційний код26269395
  Код-банку одержувача: 325365
  Рахунок одержувача:
  UA443253650000002600601573657

 

Голова асоціації

 

3

Підгірний Ярослав Михайлович,  доктор медичних наук, професор. Професор кафедри анестезіології та інтенсивної терапії ФПДО. 

Народився 7 листопада 1958 року в м.Львові. З 1976 по 1982 рік навчався у Львівському медичному інституті. В 1982-1983 роках працював лікарем інтерном за спеціальністю “Анестезіологія” в Львівській обласній дитячій клінічній лікарні “ОХМАТДИТ”, а з 1983 по 1987 рік – лікарем цієї ж лікарні. З 1987 по 1994 роки працював лікарем анестезіологом Львівської обласної клінічної лікарні. З 1991 по 1994 роки навчався в заочній аспірантурі на кафедрі анестезіології та інтенсивної терапії Дніпропетровської державної медичної академії. В 1994 році під керівництвом член-кор АМН та НАН України, д.мед н., проф. Новицької –Усенко Л.В. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему «Окисний метаболізм нирок у хворих на гостру ниркову недостатність».

З 1994 року – асистент, а з 1997 року – доцент кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. В 2010 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук на тему «Екстракорпоральна детоксикація та її місце в лікуванні синдрому поліорганної недостатності». В 2011 році Підгірному Я.М. присвоєно вчене звання професора. Є лікарем анестезіологом вищої кваліфікаційної категорії. З 2007 року – головний анестезіолог Департаменту охорони здоров'я Львівської обласної державної адміністрації. В 2010 році обраний на посаду завідувача кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. В тому ж році Підгірного Я.М. обрано Головою Асоціації анестезіологів Львівщини. В 2013 році на VI Національному Конгресі анестезіологів України проф.Підгірного Я.М. було обрано віце-президентом Асоціації анестезіологів Україні, а на VII Національному Конгресі анестезіологів України в 2016 році – Головою комітету з інтенсивної терапії Асоціації анестезіологів України. Є автором понад 170 статей та наукових праць у вітчизняних та іноземних виданнях. Під керівництвом проф., д.мед.н. Підгірного Я.М. виконано 6 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук та 2 дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук.

 

 

Заступник Голови асоціації

 

ZastupnukПриймакова Віра Олександрівна, завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії Львівської обласної дитячої клінічної лікарні "ОХМАТДИТ". У 2007 році закінчила медичний факультет №2 Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького. В 2007-2009 роках навчалася в інтернатурі за спеціальністю Дитяча анестезіологія у вищезазначеному університеті та на базі відділення анестезіології з ліжками інтенсивної терапії Львівської обласної клінічної лікарні ОХМАТДИТ.   З 2009 року працює лікарем анестезіологом дитячим, а з липня 2020 року очолює відділення анестезіології з ліжками інтенсивної терапії КНП ЛОР Львівська обласна дитяча клінічна лікарня "ОХМАТДИТ". Має вищу кваліфікаційну категорію, є активним учасником, співдоповідачем та автором тез на Конгресах анестезіологів України. Пройшла міжнародне стажування в клініці "Меданта" (Індія, Гургаон).

 

 

Секретар асоціації

 

secretar

Філик Ольга Володимирівна, доктор медичних наук, доцент. Доцент кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. В 2009 році закінчила медичний факультет №2 Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, отримала диплом з відзнакою. Розпочала навчання в інтернатурі за спеціальністю “Дитяча анестезіологія” та одночасно навчалася в магістратурі на кафедрі анестезіології та інтенсивної терапії вищезазначеного університету. В 2011 році захистила магістерську роботу на тему “Клініко-фізіологічні критерії достатнього об’єму інфузійної терапії у дітей з тяжким сепсисом / септичним шоком” та отримала диплом магістра медицини з відзнакою.

Після закінчення інтернатури та магістратури з 2011 року працювала лікарем анестезіологом дитячим Львівської обласної дитячої клінічної лікарні “ОХМАТДИТ”. В грудні 2011 року розпочала навчання в очній аспірантурі на кафедрі анестезіології та інтенсивної терапії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького та з січня 2012 року працювала за сумісництвом асистентом цієї ж кафедри.
В 2014 році дотермінового захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему “Зміни гемостазу та їх корекція у дітей з сепсисом” та з грудня 2014 року була переведена на штатну посаду асистента кафедри анестезіології та інтенсивної терапії де і працює до сьогодні.
В 2015 році асистент кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Філик Ольга Володимирівна стала лауреатом Премії талановитих молодих учених і спеціалістів Львівської обласної ради.
В 2021 році  захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук на тему “Клініко-фізіологічне обгрутнутвання процесу відлучення від штучної вентиляції легень у дітей з різними формами дихальної недостатності”. В 2021 році отримала вчене звання доцента.

Філик Ольга Володимирівна є Associate Editor в міжнародному виданні Open Access Journal of Endocrinology (OAJE).

Пройшла стажування в Клініці анестезіології та інтенсивної терапії Горносльонзького Центру здоров'я дитини при Медичному університеті м.Катовіци (Польша), Клініці анестезіології та інтенсивної терапії та Клініці неонатології Вроцлавського медичного університету ім.П'ястів Сльонзьких.

Є автором понад 100 наукових публікацій.

 

received 1615482171844355Відповідальний за економічні питання Асоціації

Садова-Чуба Зоряна Тарасівна, кандидат медичних наук. Асистент кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. В 2006 році закінчила Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького та отримала диплом з відзнакою.

Проходила інтернатуру  за спеціальністю “Внутрішні хвороби” на базах кафедри терапії ФПДО ЛНМУ імені Данила Галицького. Після закінчення інтернатури пройшла спеціалізацію на кафедрі анестезіології та інтенсивної терапії ФПДО ЛНМУ ім. Данила Галицького та в 2009 році отримала сертифікат спеціаліста за спеціальністю "Дитяча анестезіологія".

З 2009 року працює лікарем анестезіологом у КЗ ЛОДКЛ "ОХМАТДИТ". У березні 2009 року розпочала роботу на кафедрі анестезіології та інтенсивної терапії ФПДО старшим лаборантом, а з жовтня на посаді асистента цієї ж кафедри.

В 2021 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему "Катетер-асоційовані інфекції сечовидільних шляхів у дітей: діагностика, профілактика, лікування".